Oferta

Bluejay Tweets

Grupa wiekowa 5-6 lat

Zajęcia językowe dla najmłodszych to zabawa, jednak nie tylko śpiewanie i uczenie się wierszyków. Dzieci młodsze potrzebują ruchu i uczą się przez ruch, dlatego jest on punktem wyjściowym każdych zajęć Bluejay Tweets. Zintegrowanie ruchu z bodźcami wzrokowymi, słuchowymi i dotykowymi pozwala dzieciom na odczuwanie i rozumienia pojęć w języku obcym i reagowanie na nie. Treść zajęć jest zintegrowana z programem nauczania przedszkolnego.

Celem zajęć jest:

 przygotowanie dzieci do rozumienia i reagowanie na proste polecenia i pytania,

 nauka słownictwa wymaganego do prostego opisywania najbliższego otoczenia dziecka.

 

Bluejay SciKids

Klasy 1 – 3 szkoły podstawowej

Bluejay SciKids to inaczej nauczanie zintegrowane po angielsku. Idziemy śladem szkolnego programu dla klas 1-3 w nauczaniu zintegrowanym i wprowadzamy podstawowe pojęcia ze świata przyrody oraz matematyki w języku angielskim. Zajęcia mają charakter praktyczny, dzieci cały czas są zaangażowane w proces poznawczy. Rozwiązują zadania, budują modele, prowadzą mini-eksperymenty – pracują raczej grupowo, powoli ucząc się pracy samodzielnej.

Celem zajęć jest:

 rozwinięcie biernej znajomości języka angielskiego, tj. rozumienie słyszanych lub pisanych instrukcji, prostych opisów, zapytań na temat przedstawianego wizualnie/audialnie elementu,

 rozwinięcie czynnej znajomości pojęć − rozbudowanie słownictwa i pojęć w języku angielskim nt. otaczającej ucznia 7-10 lat rzeczywistości, z naciskiem na świat przyrody i podstawowe pojęcia matematyczne.

 

 

Bluejay SciTeens

Klasy 4 – 8 szkoły podstawowej

Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Podstawą ich jest założenie, iż uczniowie po 3 klasie szkoły podstawowej (którzy dotychczas uczyli się języka angielskiego w szkole) są w stanie uczestniczyć w zajęciach interaktywnych odbywających się w języku angielskim, rozumieją proste komunikaty i umieją przekazać proste informacje. Zajęcia wprowadzają uczniów w pojęcia przyrodnicze, czasami wymagają od nich odniesienia się do wiedzy już zdobytej na zajęciach przyrody i matematyki w szkole. Uczestnicy pracują w grupie, ale z nastawieniem na indywidualny rozwój.

Celem zajęć jest:

 rozwinięcie biernej znajomości języka o komunikaty wykraczające poza codzienną interakcję nauczyciel-uczeń w klasie podczas lekcji języka angielskiego i rozumienie prostych komunikatów nt. otaczającego nas świata i zjawisk codziennych,

 rozwinięcie czynnej znajomości języka poprzez stosowanie poznanych pojęć przyrodniczych do opisania otaczającego świata i określenia relacji między jego elementami,

 wzmacnianie motywacji do nauki języka poprzez angażowanie dzieci w zajmujące czynności – używanie języka jako narzędzia do zrealizowania projektu,

 poznanie i opanowanie technik egzaminacyjnych w klasie 7 i 8.

Bluejay Teen Challenge

 

Kurs przeznaczony dla  młodzieży, której język angielski nie jest już obcy. Zajęcia BlueJay Teen Challenge zmuszają do mówienia, wprowadzając uczestników w sytuację komunikacji w języku angielskim. Każde zajęcia Bluejay Teen Challenge to wyzwanie i przygoda − uczestnicy rozwiązują problemy, realizują zadania, organizują małe światy wykorzystując informacje podane lub uzyskane w języku angielskim. Uczestnicy kursu rozwijają pewność siebie, angażują się emocjonalnie w wykonywane zadania.

 

Masters

Uczniowie liceum

Zajęcia przeznaczone dla uczniów liceum przygotowujących się do egzaminu maturalnego, dostosowane do wymagań egzaminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad dotyczących matury ustnej. Praca w małej grupie pozwala na gruntowną powtórkę i uzupełnienie materiału. Zadania maturalne są rozwiązywane na każdych zajęciach.

 

General English

Wszystkie grupy wiekowe

Na każdym poziomie edukacji szkolnej proponujemy kursy uzupełniające, utrwalające i praktycznie wykorzystujące materiał wymagany przez obowiązująca szkolną podstawę programową.

Zajęcia dla dorosłych prowadzone są zarówno indywidualnie, jak i w grupach, a ich treść i metody prowadzenia dostosowujemy do wymagań i możliwości uczestników.

Prowadzimy także kursy dla osób przygotowujących się do innych egzaminów kwalifikacyjnych.