Blue Jay FLIPPED

Blue Jay Flipped to kurs języka angielskiego dla dzieci starszych (klasy 5 i wyżej), który łączy tradycyjny model pracy z nauczycielem w klasie z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie w domu. Ponieważ z byciem ciągle on-line nie wygramy, postanowiliśmy odwrócić je na naszą korzyść, a dokładniej – na korzyść naszych uczniów. Przygotowaliśmy program, w którym część tradycyjnie realizowanych w klasie zadań wykonywana jest przez ucznia w domu (na komputerze, tablecie, komórce), dzięki czemu czas spędzony w klasie z nauczycielem i innymi uczniami jest maksymalnie przeznaczony na komunikację, a to jest w nauce języka najważniejsze.

It’s going to be fun, fun, fun!