Metodyka CLIL

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) to metoda, w której język obcy jest używany do uczenia się i nauczania różnych treści oraz samego języka. Innymi słowy, uwaga ucznia jest koncentrowana na komunikacie i jego zrozumieniu, a nie przede wszystkim na formie, czyli języku. Metodę tę znamy już z polskiej szkoły, gdzie tzw. nauczanie zintegrowane w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej polega na rozwijaniu kompetencji uczniów w języku polskim, poprzez nauczaną treść i na odwrót.

Stosowanie CLIL pozwala na większe zaangażowanie uczniów w proces uczenia się języka, daje możliwość wręcz fizycznego dotknięcia i poczucia go. Odwołuje się do otaczającego uczniów świata i pojęć, które są im bliskie. Prowadzenie zajęć CLIL wykracza poza korzystanie z podręcznika, wymaga przygotowania materiałów, rekwizytów, dostarczenia informacji i scenariuszy lekcji, które będą angażowały wszystkie zmysły uczniów i wymagały od nich fizycznego i emocjonalnego zaangażowania w realizowanie zadania.