Dysleksja

O dysleksji w ogóle

Dysleksja, czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, ma wielorakie podłoże i nie ma związku z naszą inteligencją. Może jednak źle wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole lub osoby dorosłej w pracy, decydować o jego niskiej samoocenie oraz uniemożliwiać mu osiąganie wyników, na które jego intelekt jest gotowy.

Ponieważ wczesne objawy zagrożenia dysleksją nie mają na pozór nic wspólnego z nauką czytania i pisania, nie są często w ogóle zauważane przez rodziców, lub nawet jeśli zauważane, często ignorowane i zbywane („wyrośnie”, „chłopcy tacy już są” itp.).

W momencie zasygnalizowania zagrożenia dysleksją lub jej zdiagnozowania najważniejsze jest ustalenie wspólnego planu pracy uczeń–nauczyciel–rodzic i nie poddawanie się.

Więcej o dysleksji przeczytać można na stronach Polskiego Towarzystwa Dysleksji:

Dysleksja i uczenie się języków obcych

Oto typowe sytuacje podczas zajęć języka obcego, które dla osób dyslektycznych mogą stanowić problem lub są wręcz niemożliwe do zrealizowania:

 • czytanie tekstu na głos,
 • samodzielne czytanie tekstu po cichu,
 • szukanie informacji w tekście,
 • zapisywanie notatek ze słuchu,
 • rozumienie dłuższych wypowiedzi ze słuchu,
 • przepisywanie lub samodzielne pisanie dłuższych tekstów.

W każdej z ww. sytuacji uczeń z dysleksją może się poczuć zagubiony.

Blue Jay English i dysleksja

Uczniom dyslektycznym proponujemy:

 • przyjazną atmosferę i utwierdzanie, że są w stanie dużo osiągnąć,
 • pomocy w opanowaniu chaosu jakim dla nich jest komunikat w języku obcym, kartka z podręcznika szkolnego, tekst do czytania czy zadanie testowe,
 • wielosensoryczne wsparcie, aby mogli ‘poczuć’ słowo i jego znaczenie w języku obcym (dotknąć, usłyszeć, zobaczyć, wykonać) i zapamiętać,
 • różnorodność technik nauczania i uczenia się z ukierunkowaniem na strefy problematyczne uczniów.

Rodzicom uczniów dyslektycznych proponujemy:

 • pozytywne nastawienie do dysleksji,
 • ustalenie celów współpracy,
 • wskazówki i materiały do pracy na co dzień w domu.